Disclaimer

Disclaimer

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Elke aansprakelijkheid van Mannie Berghorst is uitgesloten voor het gebruik van de informatie op deze website, evenals de informatie waarnaar deze website verwijst, zoals links naar websites die worden onderhouden door derden.

Het intellectueel eigendomsrecht van deze website berust bij Mannie Berghorst. Niets uit de tekst of grafische voorstelling(en) mag worden verveelvoudigd, verspreid of aan derden verstrekt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mannie Berghorst.

Bel mij